PROFIL SPOLOČNOSTI

parallax background
ikona

SPOLUPRÁCA

Spoluprácou firiem a zdieľaním informácii vznikajú a objavujú sa nové jedinečné strategické zdroje a možnosti. Spájanie, zdieľanie a spolupráca umožňujú nájsť spoločné riešenia problémov, rozvojspoločnosti, nájdenie alternatív a dosiahnutie spoločného obchodného cieľa.
ikona

INOVÁCIE

Spoločnosti dosahujú konkurenčnú výhodu prostredníctvom inovácií v zmysle použitia nových technológii a aplikovania nových spôsobov a procesov ako robiť veci. Inovácie sú špecifickým nástrojom spoločnosti, ako využiť zmeny a príležitosti pre novú sféru obchodu a služieb.
ikona

KNOW-HOW

Prostredníctvom konzultácii a aplikovania know-how Vám pomôžeme dosiahnuť udržateľný rozvoj a úspech. Zdieľanie a prístup k vynikajúcim know-how medzi spoločnosťami je dôležitým impulzom k úspešnému prekonaniu výziev v budúcnosti. Týmto procesom spoločnosť získava efektívny prístup k tvorivej energii a potenciálu do budúcnosti.
ikona

ZAMERANIE

Prostredníctvom konzultácii a aplikovania know-how Vám pomôžeme dosiahnuť udržateľný rozvoj a úspech. Zdieľanie a prístup k vynikajúcim know-how medzi spoločnosťami je dôležitým impulzom k úspešnému prekonaniu výziev v budúcnosti. Týmto procesom spoločnosť získava efektívny prístup k tvorivej energii a potenciálu do budúcnosti.

VZDUCH - 101,3 kPa

Zmes plynov prítomná všade. V prípade malého zaváhania, malej odchýlky, alebo malého prvku naviac dôjde k úbytku, alebo znehodnoteniu vzduchu a život sa zmení za 3 minúty.

VODA – 4,180 kJ/kg.K

Najbežnejšia kvapalina, ktorá sa stáva čoraz vzácnejšia. Postupom času dochádza k neustálemu úbytku a zvyšuje sa jej hodnota pre nás. Čistota vody je náš život.